venerdì 15 agosto 2014

Kõikvõimas Heidegger


Paber oli tühi ja paljas ja Heideggeri vaim hõljus mujal, vete kohal.
Ja Heidegger ütles: Saagu saatmistu! Ja saatmistu sai. Ja Heidegger nägi, et see halb on. Ja Heidegger ütles: Saagu varjamatus! Ja varjamatus sai. Ja Heidegger nägi, et varjamatus on parem kui adaequatio rei et intellectu ning Heidegger lahutas varjamatuse varjatusest. Aga metafüüsikud nimetasid varjamatuse tõeks ja varjatuse valeks: tõde tõusvat, vale vajuvat. Siis sai õhtu ja sai hommik – esimene päev.
Ja Heidegger ütles: Saagu erinevus oleva ja olemise vahele ja see erinevus lahutagu oleva temast enesest! Ja nõnda sündis: Heidegger tegi erinevuse ja lahutas oleva ja olemise. Ja Heidegger nimetas oleva halvaks ja olemise heaks ning nende erinevuse kõige paremaks. Siis sai õhtu ja sai hommik – teine päev.
Ja Heidegger ütles: Olev kogunegu olemise all ühte paika, et logos näha oleks! Ja nõnda sündis. Ja Heidegger nimetas logos’e kokkukogutuseks ja alogos’e laialipillatuseks. Ja Heidegger nägi, et see oli hea. Ja Heidegger ütles: Logos’est tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme! Ja nõnda sündis: logos laskis võrsuda haljast rohtu ja seemet kandvaid taimi, aga ka metafüüsikuid, kes hakkasid neid aristotellike sugude ja liigierisuste järgi lahterdama. Ja Heidegger nägi, et metafüüsika oli alanud. Siis sai õhtu ja sai hommik – kolmas päev.
Ja Heidegger ütles: Saagu kunatisus eristama ette-heidet ja maailma-heidetust! Tähistagu need ehtsa olemise aegu, olemist surma poole. Ja nõnda sündis. Aga metafüüsikud panid valgused eraldama päeva ööst ja mõõtma aegu, päevi ja aastaid: mõõtmine ja rehkendamine levisid kulutulena. Ja Heidegger nägi, et see oli halb. Siis sai õhtu ja sai hommik – neljas päev.
Ja Heidegger ütles: Varjatus kihagu väesolust ja varjamatuses eesti keel tõusku taevalaotuse poole. Sai kõiksugu mereloomi ja elavaid olendeid. Aga metafüüsikud lõid nad jällegi kasti, liigitasid aristotellikult. Ja Heidegger nägi, et see oli halb. Ja Heidegger sarjas elukaid ja ütles: Te võimuihalejad, kes tahate pelgalt paljuneda, täita merevett ja taevalaotust! Ja Heidegger sarjas metafüüsikuid ja ütles: Te nõdrausulised, kes tahate kõike kasti lüüa! Siis sai õhtu ja sai hommik – viies päev.
Ja Heidegger ütles: Käesolus tulgu esile elavad olendid, kariloomad ja roomajad ja metsloomad. Ja nõnda sündis, aga metafüüsikud hakkasid taas kohe liike määrama, sugu ja liigierisust. Ja Heidegger ütles: Tehkem inimesed, kes on võimelised oma ülimale olemisvõimalusele, kuulama südametunnistuse häält. Aga metafüüsikud hakkasid looma jumalaid inimese näo järgi, allutama inimesele kalu meres, linde taeva all, loomi maa peal ja roomajaid. Ja Heidegger vaatas kõike, mida metafüüsikud teinud on, ja vaata, see oli jube. Siis sai õhtu ja sai hommik – kuues päev.
Ja Heidegger polnud seitsmendaks päevaks veel hoogugi sisse saanud, kui metafüüsikud olid oma töö juba lõpetanud, tõmbasid nurga taga suitsu ja libistasid õlut. Ja Heidegger tõstis oma häält ja ütles: Saagu, saagu, ma sajatan, põrgu põhja kõik hüdroelektrijaamad ja tuumapommid! kogu inimnäoline, inimkeskne vassimine! Heidegger on kiivas ja kõneles kõik need sõnad, öeldes: Mina olen sinu Heidegger, kes sind tõi välja olemisunustusest keelekotta. Sul ei tohi olla muid heideggere minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha Vorstellung’it ega mingisugust “maailmapilti” sellest, mis on ülal ideedemaailmas, ega sellest, mis on all nähtumustemaailmas, ega sellest, mis on peidus varjatuses! Sa ei tohi olevaid kummardada ega neid teenida, sest mina, Heidegger, olen püha vihaga, kes vanemate olemisunustuse nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes varjamatust osutab mõnele neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! Sa ei tohi Heideggeri nime asjata suhu võtta, sest Heidegger ei jäta seda nuhtlemata! Pea meeles, et sa pead Gelassenheit’i pidama! Kuus päeva tegele tehnilise esile-toomisega, aga seitsmes päev olgu luuleline valla-kätkemine. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi tehnilist esilenõudmist, ei sa ise ega su poeg ja tütar, vennapoeg, vennatütar, õelapsed ega Madli ja Henno perega! Sest kuue päevaga tegi Heidegger oleva ja olemise, varjatuse ja kõik mis sealt välja tuleb, aga seitsmendal päeval oli Gelassenheit. Sa pead kreeklasi ja sakslasi austama, et su olemisel asu oleks selles varjamatuses, mille Heidegger sulle annab! Sa ei tohi olla kirjutav põgenik! Sa ei tohi mehkeldada teiste filosoofidega! Sa ei tohi neilt varastada! Sa pead uskuma ühteainsasse Heideggeri ja Sina ei pea mitte himustama teise mehe Deleuze'i, eeslist rääkimata!

Nessun commento: