venerdì 12 luglio 2019

ajuauk

Aju on must auk. Seda ümbritseb sündmustehorisont, millest mõtet kandvad osakesed ehk noeetonid välja ei pääse, vaid kus neid tabab lõpmatu refleksioon. Sõltuvalt käsitusviisist võib seda piirkonda mõista kas eksistentsiaalse ängi tsoonina, kus eksistents lasub iseenda peal (ja all) ning vaikides kutsub üles olema ehtsalt, avaldades nõnda kõigele ümbritsevale tohutut külgetõmbejõudu, nii et suur hulk teisi päid galaktikana selle ümber tiirlevad; või siis eksistentsiaalse rõõmuna, mis võrsub sellest, et vaim vaatleb ennast ja oma teojõudu. Aju-augu ümber tekivad lakkamatult mõtte ja antimõtte, noeetoni ja anti-noeetoni paarid, millest üks rebitakse aju-auku ning teine paiskub mõttekiirgusena ümbrusse. Noeetonid, mis sündmusehorisonti ei ületa, ajuaugu ümbruses üksnes teisendavad rohkemal või vähemal määral oma teekonda.

Käsmu, 2019.07.12

Nessun commento: